Papētīsim to Ugandas kovidnieku

16 mar 2021
16 555 Skatījumi

komentāri
 • Iesaku paklausīties jaunākās ziņas par to kas notiek Latvijā un pasaulē! lvworld.info/lift/XeWQso2ikWLLeBwfhpCjLg.html

  Veselības miljardierisVeselības miljardierisPirms 20 dienām
 • Man smiekli nenāk, es neesmu ar tik cēlu sirdi, kuri spej no situacijas izvilkt vielu humoram un smieties par to. Atzīšos , esmu dusmu pārņemts indivīds, kuram riebjas,ka par viņu ņirgājas covidmafija. Manī ir tikai naids pret šitiem rodžeriem. Domāju,ja rodžers jāpakar publiski uzvaras laukumā

  gints jakovelsgints jakovelsPirms 21 dienas
 • VAJAG OPTIMA LINIJA VAKCINU.

  gunars stalidzansgunars stalidzansPirms 22 dienām
 • Pa ausu galam dzirdēju, baumu līmenī, viena tante teica, tas Ugandas variants esot atrasts banānos, Liepājā kāda veikalā. Tā ka Žigi, bļin, beidz to banānu biznesu 😆 Tas tā, papildus ierēcienam.

  Ben DoverBen DoverPirms 23 dienām
 • Varbūt dzēšam ? ...jo daudz emocijas ? Es savu domu uzrakstīju un ceru , ka bez emocijām . Paldies , ja kāds tomēr izlasīs . V a i v a k c ī n a ir kā k o m p j ū t e r s ? ? ? un VĒL no c i t p l a n ē t i e š a ? Eiropa , tieši Vācija , ir pasaules v a k c ī n l o b ē t ā j u centrs , ir m ē d i j u nopelns ar piebildi : cilvēku l ē t t i c ī b a un uzticība valdībai dod veiksmīgu norādījuma izpildi , jo arī mēs paši sargājam vīrusu tiešā nozīmē , bet viss informācija ir tā noslepenota , ka valdība strādā n e a p z i n ā t i pret cilvēci un cilvēkiem ! To var gan dzirdēt , saredzēt pēc idiotiskiem lēmumiem . Iemesls visticamākais , ka v a l d ī b ā m nav i n f o r m ā c i j a s piekļuve . Nu , vienkārši tām ir liegums , un tāpēc visi ( arī pasaules ) e p i d e m i o l g i runā vienu un to pašu pat nezin ko? Uzdod viens otram jautājumus tieši slēgtās sēdēs : ar ko vispār šeit notiek cīņa ? Apzināti maldina , ka vīruss IR , bet bakteriāla slimība NĒ . M ē d i j u debatēs r u n ā , c i k viss ir s l i k t i ! J ā v a k c i n ē j a s un punkts ! Un kas nevakcinēsies vienkārši ir muļķi ! Izvairās no atbildības tiešā veidā : slēgtās sapulcēs n e i z v e i d o j o t nevienu dokumentu , jo ja arī būtu , tad kurš gan p a r a k s t ī s i e s ? Lai taču visu atbildību uzņemās p r e m j e r s ! Epidemiologi ar plašu saziņas līdzekļiem l o b ē vakcīnas , bet nedod garantijas , kas notiks , ja cilvēks saslims , nedod Dievs - kļūs invalīds vai nomirs ! Šādi jautājumi netiek sadzirdētu un izskatīti . T e s t i no vīrusa ir m a l d i , kuri bija iesūdzēti un zaudēja Eiropas Tiesā : viņi nav domāti vīrusa testēšanai , bet turpina melot , ka tie ir pareizi ar 99% ! Ja meli pucē piramīdas smaili , tad žurciņas dala siera kumosu : summas šeit ir kosmiskas un to ceļ "a f ē r i s k a i s " bitcoins ( 1 bitcoins = 60000€) , lai neceltu brēku baņķieri par ekonomikas stopkrāna noraušanu ! C i l v ē k i valdībai tik tiešām ir p a b i r a s , jo tāpat viss piepildās : m ē d i j u b u l d o z e r s visus "dzīvos" stumj v i l k a m rīklē . V a l d ī b a s instruments , m ē d i j i , nobloķēja tūkstošiem cilvēkus . Arī mani , kas domā savādāk , jo esmu uz p a s a c i ņ ā m ar j ū s ! Man vajag pierādījumus un sākt ar mazumiņu un nebēgt no prastiem jautājumiem , piemēram , kāpēc vajadzīgas maskas , ja visi zinām, ka ir pierādījumi no zinātniekiem , ka viņas nepalīdz ? Vajadzētu sākt ar p a m a t i e m un kaut ko vienu , beidzot tač' sist pa tām kājām , lai atopās , tātad , kāpēc man ir jālieto maskas ? ...nomurminās kaut ko , bet man neder , kaut ko ! Un tā nākamā dienā atkal jautāju , kāpēc man jālieto maskas ? Un tā katru dienu ! ...paldies , ka tomēr nozombēt neizdevās . Zied un zaļo krimināls g r u p ā , kas spiež gāzi grīdā , pasludinot mūžīgos ierobežojumus ! Par kurināšanu ugunskuru Jāņos - 5000 € sods ! , nu pajokojos ...! Ar idiotismu jācīnās idiotiski un lūdzu n e a p v a i n o j a t i e s ! Ja valdība nevar iegūt informāciju , bet cilvēks neapstāsies ? B E T ___ N E A P S T Ā S I E S ! , vienkārši meklēs taisnību . Viena unikāla tehnoloģija ir r e g r e s ī v ā hipnoze . V E R A M VAĻĀ D U R V I S UN E J A M MEKLĒT T A I S N Ī B U ! ________( regresīvā hipnoze...meli 0℅) Vakcīnu sastāvā ir ķīmiski un elektriski uzlādēti retrocīti no dzīva cilvēka un dzīva asins sastāva un limfocīta ūdens koncentrācija ir ar nano un ar super atomāru ( smalkāks nekā "nano" ) tehnoloģiju jau ___20 gadus veidots "ūdentiņš" , kurš tiek pielietots (piedeva , vārdā "luciferīns" , visām 130 vakcīnām pasaulē , veido viens sastāva daudzums ar 66, sešu℅ ) pirmo reizi 300 tūkstoš gadu vēsturē . Pēcvakcinācijas sajūta gan fiziski : ... pielīdzināma sajūta ka nestu 50 kg smagu maisu , gan garīgi : organisms... "smalkā vidē" jutīsies , it kā , galvā būtu uzvilkts ( kosmonauta ) skafandrs . Cilvēka ķermenis cīnoties , atdos ļoti daudz enerģijas un pat i z t u r ē t vienu dienu būs nepanesami , ne visi to izturēs atlikošos p i e c u s gadus . Vakcīnu kompānijas un v a l d ī b a s pat neapzinās , ko d a r a un domā , ka ir v ī r u s s un notiek cīņa ar to , bet drīzāk ar vējdzirnavām , par ko viss noslepenots līdz zobiem . (Es jau zinu , ka vīruss n a v pēc simtiem stundu veidotiem seansiem regresīvā hipnozē ! ) E K O L A I D E R A laboratorijas "ūdentiņu" izmanto pilnīgi v i s ā m vakcīnām . O r g a n i s m s nekad n e v a r ē s a t b r ī v o t i e s , ar ko cīnīsies visu atlikušo mūžu . Civēks paliek modificēts bez jūtu spējām , m o d i f i c ē t s un var pielīdzināt : kā zieds bez smaržas ! Un pats cilvēks kļūst bez zemapziņas , bez sirdsapziņas un ___i m ū n d z i e d z e r i pārstāj strādāt , jo pat bites kodiens , būs jāizslimo , kā īsta gripa . Piecu dienu laikā pēc vakcinēšanās , nomira 600 Amerikāņu , pārtraukta grūtniecība 100% , 20% gūst invaliditāti . Veselībai rada neatgriezeniskas sekas , tā saucamā super vakcīna , kura nedod iespēju aizsargāties no vīrusiem , bet tieši otrādi : uzlādētie retrocīti ir gatavi padarīt sliktus darbus un mērķis ir Tava sirds , par ko NO COMENT , nu ___pašiem kļūst skaidrs .( pieci gadi un viss ) Par vīrusu , nerunājot par vakcīnām , tikai 5℅ zin' vai vispār neko n e z i n a ir Āfrika , Dienvidamerika un Islande . Ignorē vakcīnas Itālija , Spānija , Krievija un lielākā daļa Amerikas . ___Komentārs: Vārds a t o m ā r s nosaukts tika tieši regresīvā h i p n o z ē ! , pēc kura internetā parādījās liela a ž i o t ā ž ar lūgumu , pievērst piesardzību un u z m a n ī b u ! Šis maģiskais vārds , kur vislielāko uzmanību pievērsa zinātnieki (neatkarīgie ) un deva mums ieskatu un atbildi uz jautājuma : kur uz mūsu zemes "a t o m ā r s" atrodās ? ( ...darbības vārds un vai elektrība ir matērijas daļiņa ? ) Tas atrodās kompjūterā : procesora darbība notiek ar datu apmaiņu ar elektriskā lauka palīdzību tās daļiņas , tieši tā , ir a t o m ā r a s , var teikt , tik sīkas , ka ātoms ir sadalīts ātomos ? N E S A P R O T U , vai elektrība ir matērija , kaut kas taustāms pa īstam vai tikai "smalkā vidē" ? Nu nē tomēr ! Šī super tehnoloģija , lai limfocīti sadalītu ātomu ātomos nav i e s p ē j a m s ar mūsu zemes tehnoloģijām ! Zinātnieki (neatkarīgie) vērš šādai fantastiskai ticamības versijai , ka šis "limfocīti ūdentiņš" ir veidots ar citplanētiešu tehnoloģiju , negribēju baidīt , bet sākumā regresīvā hipnozē tieši pirmās sekundēs pēc jautājuma par komponenta sastāvu , tieši vārds vārdā vēstīja , ka "limfocīta ūdens" n a v cilvēka izcelsmes ! Ažiotāža sākās pēc seansa , kuru izmēklēšanu vēlās ne tikai mēs cilvēki , bet arī zinātnieki uzskata , ka caur regresīvo hipnozi gūsim pilnīgi 100% taisnību un varam cīnīties V I S U M A likuma vārdā ! V a i v a k c ī n a ir kā k o m p j ū t e r s ? ? ? Jautājums var apstādināt tumšo spēku iecerētos plānus . Zinātnieki (neatkarīgie) iesaistījās un vērsa uzmanību dažos fantastiskajos skaidrojumos : uzsvars šodien tiek likts uz gēnu pārveidošanu cilvēkiem , lai varētu sadarboties ar ko ? ...ar tiem pašiem citplanētiešiem un pat vairāk : iemiesoties cilvēkā vairs nēesot fantastika , tāpēc daudzi runā par gēniem , par gēnu karu un t.t. P s i h o l o g i e m ir j ā a t r u n ā no šīs "c i t p l a n ē t i e š u" vakcīnas ! Ārstiem būtu jāārstē cilvēki , nevis jānonāvē ! Valdībai būtu jādomā par bērniem un cilvēkiem , kā to liek konstitūcija ! ...bet šeit ir otrādi un citādi domājoši ir jānobloķē . Es pats kļuvis psihologs , ārsts , zobārsts , namdaris , elektriķis , frizieris , pavārs , mūziķis , mācītājs un valdības prezidents . Man Dievs dod dzīvot laimīgi , un ... ir pasniegti visi instrumenti , lai es b ū t u l a i m ī g s . Nepievēršu uzmanību par šiem strīdīgiem l ē m u m i e m un katra jauna diena nāk tīra , ...balta , ... un a t k a l jautāju : vai tad ir pandēmija ? Tas nu gan ir j a u n u m s ? ! , bet u z m a n ī b u n e p i e v ē r š u un tā jauna informācija katru dienu ! ___vēl mirklis un tā ___pandēmija būs pagātne , ___nu , es taču teicu , ka tās ir PASAKAS ! , ___ai , un pat strīds nebija , ___un katra jauna diena ir laimīga diena . Ja , n e p i e v ē r š u z m a n ī b u , tad tumšiem spēkiem kājas deg ugunī ! Viņi vairs izturēt nevar un pazūd ___JAU TIEŠI TAGAD TĀ NOTIEK ! ... Jau šodien , un tūlīt , būsim dzīvi h u l i g ā n i , kas regulāri veikalu apsargam prasa , vai maska ir jāliek ? Ā___ , šodien arī ? Nezināju gan , ka mēs esam savādāki nekā Zviedri , Poļi , Amerikāņi ! Tādi esam : neklausīgi , vienkārši kā parasti prasti , dzīvi , ___ lai paliktu dzīvi ! Dievs krustojumā vēl nedod norādes , bet varbūt Dievs arī nezina? Par kuru ceļu man doties ? Lūgsim Dievu , lai nāk a p s k a i d r ī b a . Esam vienkārši kā parasti prasti , bet dzīvi ...

  Mindi BazarMindi BazarPirms 24 dienām
 • Čangaļus gan nevajag aiztikt. Diez vai Liepājnieki labāki. Ar atvainosanos pietiks.

  leivoni changalsleivoni changalsPirms 24 dienām
  • @Žigimants Krēsliņš pieņemšu es, ja atvainosies

   leivoni changalsleivoni changalsPirms 24 dienām
  • Ok, atvainošanos pieņemu.

   Žigimants KrēsliņšŽigimants KrēsliņšPirms 24 dienām
 • Tiešām kāds vēl nesaprot, ka vietējā koloniālā administrācija tikai izpilda instrukcijas, ko šiem piesūta ārvalstu saimnieki!? Ja būs politiskais pasūtījums, būs te kaut mellais mēris uz sitiena!

  NoneNonePirms 24 dienām
 • Kenu un Bārbiju jāuzdavina, kur Kenam uzrakstīts Daniels.

  Kilafors SeklaisKilafors SeklaisPirms 24 dienām
 • kosmonauti uz marsa izdupseja citplanetiesus un norava triperi . tatad nakoso var gaidit hujovid-22

  IT supportIT supportPirms 24 dienām
 • 🙂🙂🙂🙂🙂

  Taureniit sTaureniit sPirms 24 dienām
 • Nu kretīn nobloķē mani.

  Inese PohaInese PohaPirms 25 dienām
 • Pie tam pamuļķīti lokdauni pa visu pasauli Krievijā nē.

  Inese PohaInese PohaPirms 25 dienām
 • Tiem Infektologiem abiem derēja četrdesmit sitieni ar pātagu par gudrošanos!!!

  Norča foxNorča foxPirms 25 dienām
 • Uga Dumpis ir valsts nodevējs!

  Talavs-Jekabs RiekstinsTalavs-Jekabs RiekstinsPirms 25 dienām
 • Paldies, Žigi! Kārtīgi izsmējos, Jūsu video jūtami uzlabo veselību un noskaņojumu!

  Regīna ŠulceRegīna ŠulcePirms 25 dienām
 • Ko man darīt ar Filipīnas gerpisu?

  Mārtiņš VerdenhofsMārtiņš VerdenhofsPirms 25 dienām
 • Norvegiju sodien biede ar Brazilijas paveidu.

  oleg mihaoleg mihaPirms 25 dienām
 • manuprāt,tagad tie vakcinētie iespējams arī būs tie kas pārnēsā īsto lipīgo paveidu.

  2Fat2FatPirms 25 dienām
  • Principā tā arī sanāk, ka vakcinētais cilvēks tagad būs daudz bīstamāks par vienkārši inficēto, jo mierīgi nēsās apkārt vīrusu, nejutot nekādas saslimšanas pazīmes.

   Ben DoverBen DoverPirms 23 dienām
 • paņem vinķeli atpakkkkkaaaļļļ

  alfreds zapackisalfreds zapackisPirms 25 dienām
 • Es kožu, koment ... žigi uvažuha!!!!!

  alfreds zapackisalfreds zapackisPirms 25 dienām
 • Žiga, iesaki vācijas paveidu, letiņi tak vācijā daudz🤣🤣🤣

  Maris GricmanisMaris GricmanisPirms 25 dienām
 • Labs žigi. Taa turpini. Es ar teviim.

  Uldis JansonsUldis JansonsPirms 25 dienām
 • Vai kādiem no Žigimanta Krēsliņa skatītājiem, ar met ik pa divām, trim minūtēm reklāmu vai vairākas reklāmas pēc kārtas? Jo kad skatos citus LV kanālus nav vispār nevienas reklāmas, vai vienu vai divas iemet...? Tas pats arī bija ar Žigimanta iepriekšējiem video klipiem.

  DzintarsDzintarsPirms 25 dienām
  • Kas tā tāda reklāma? 🤔

   Ben DoverBen DoverPirms 23 dienām
  • adblock plus

   Raivo BalodisRaivo BalodisPirms 25 dienām
  • Viņš liek reklāmas savos video lai pelnītu naudu.

   lil slayerlil slayerPirms 25 dienām
 • Uga Dumpis ir jauns perspektīvs politiķis, tas ir skaidrs visiem!

  Dace PūceDace PūcePirms 25 dienām
 • Nu jau nāk arī ne tikai 3 un citi viļņi. « Krievijā konstatēts Dienvidāfrikas koronavīrusa celms. Par to tika ziņots Rospotrebnadzor vietnē. “Britu variantam tika identificēti 28 izolāti, divi Dienvidāfrikas variantam; nav identificēti izolāti, kas saistīti ar Brazīlijas variantu ", Nāk nakts karaliene Asins mēness aug»»

  Raimonds ŪdrisRaimonds ŪdrisPirms 25 dienām
 • Tavs līmenis ir labi redzams, ja komentē visādas baumas.

  Inese PohaInese PohaPirms 25 dienām
 • Viss labakais

  Kaspars SmitsKaspars SmitsPirms 25 dienām
 • Mīkstais. Patiesība acis grauž.

  Inese PohaInese PohaPirms 25 dienām
 • Astra zeneca visur eiropaa nobanota bet uz lv iedziivotaajiem jau var izmantot

  kyedkyedPirms 25 dienām
 • Ko smel info no miskastēm. Mirušo skaits jāskaita uz 100000,un tad salīdzini Krieviju ar jebkuru lielo Eiropas valsti.

  Inese PohaInese PohaPirms 25 dienām
  • @Žigimants Krēsliņš 😂😂😂😂😆😆😆👍👍👍👍👍

   Agrita ZnatnajaAgrita ZnatnajaPirms 25 dienām
  • Tavs uzvārds izsaka visu. Kad beigsies- uzraksti

   Žigimants KrēsliņšŽigimants KrēsliņšPirms 25 dienām
 • Tev Žigi nav gari video! 😁 Runā runā... Ir interesanti😁👌

  Aidžons LVAidžons LVPirms 25 dienām
 • Ja gribēšu brauktu, ugandu tad atkal būs jāpārbauda deguns 👃

  summer-girls.comsummer-girls.comPirms 25 dienām
 • Es braucu uz ruandu 🇷🇼 1 aprīlī. Interesanti ka vakar Ruanda atcēla ierobežojumus un no laukiem tagad var braukt uz galvaspilsētu kigali. Bet nu 3 reģioni palika vēl slēgti. Visi trīs pie Tanzānijas robežas. Jo tur ziņo par Tanzānijas paveidu. Neko viņi nav dzirdējuši vēl paši par uganda paveidu. Latvija jau sen iekļāva ruandu sarkanajā sarakstā. Bet reāli tur itka diognastice tikai 150 cilvēkus dienā uz 20 milj population. Tas būtu analogs uz Latviju 15

  summer-girls.comsummer-girls.comPirms 25 dienām
 • Pļūts tak ir klavierspēli apguvis un Angļu kultūras vadību ,te arī rezultāts Angļu melnais humors ...

  Runo RazaRuno RazaPirms 25 dienām
 • 😂😂😂😂

  Marika ZarvaMarika ZarvaPirms 25 dienām
 • :D

  simbiods3simbiods3Pirms 25 dienām
 • 🤚🤚🤚

  Žanete ŠēriñaŽanete ŠēriñaPirms 25 dienām
 • Sveicieni visiem 16.martā!

  KārlisSeržantsKārlisSeržantsPirms 25 dienām
 • Nākamais būšot Strenču caurejnieks. Īpašas pazīmes- mīksts vēders. Vajadzēšot masku, kas liekama uz pakaļas, lai nesasmērē bikses.

  Intars L.Intars L.Pirms 25 dienām
 • Nekas , nākošais varētu būt marsiešu paveids.

  Home UserHome UserPirms 25 dienām
 • Ugandas paveids - Uga+Anda, šito redzēju fb. Tagad tikai jāsaprot kas ir Anda😁🤣

  Kristaps VārnaKristaps VārnaPirms 25 dienām
  • @Ben Dover Iesaku paklausīties jaunākās ziņas par to kas notiek Latvijā un pasaulē! lvworld.info/lift/XeWQso2ikWLLeBwfhpCjLg.html

   Veselības miljardierisVeselības miljardierisPirms 20 dienām
  • @John Baltic Iesaku paklausīties jaunākās ziņas par to kas notiek Latvijā un pasaulē! lvworld.info/lift/XeWQso2ikWLLeBwfhpCjLg.html

   Veselības miljardierisVeselības miljardierisPirms 20 dienām
  • Mīļākā

   Ben DoverBen DoverPirms 24 dienām
  • @John Baltic Čabeles variants

   Ben DoverBen DoverPirms 24 dienām
  • Varetu but Caksa ar Belevicu.

   John BalticJohn BalticPirms 25 dienām
 • Zilie brinumi! Visa pasaule virusi dzivo un maina savus shtammus pastavigi,bet Latvija vinu nav - visus virusus ieved no arzemem...Agrak,kad mes slimojam ar gripu, arsti mums skaidroja, ka gripas virusi patstavigi mainas,un gripas paveidi bija pat sadaliti pa grupam.Kur pazuda gripa ar visam vakcinacijam pret vinu ? Neviena valsti tadas diagnozes vairs nav,bet tagad jauna zinatne par "celojoshiem" (no vienas valsts uz otru) virusiem,kurie bistamakie viens par otru.Valstu pasaule ir daudz - no kurienes bus nakoshais "cieminsh no arzemem"? :)))))

  Nadezda VeselovaNadezda VeselovaPirms 25 dienām
 • Cilvēku veselībai un dzīvībai nekādas vērtības, Pļūts jāuzvelk karogmastā.

  Dains FotoDains FotoPirms 25 dienām
 • tas vīruss runā Uga-n-dumpis-ki ?

  Golden BerxGolden BerxPirms 25 dienām
 • Man prieks, ka Tu esi populārs, jo tagad ik pa rīdim laiš virsū visādas reklāmas. Laikam redz, ka daudzi skatās!

  Rein DzirnavnieksRein DzirnavnieksPirms 25 dienām
  • Jā, jau apnicis. 4 reklāmas pa vienu video.

   VitalyGVitalyGPirms 25 dienām
 • Es pilnigi ticu ka Ugandai veselibas aprupes sistema ir pasa augstakaja līmenī, un ka tur visi gadijumi uzskaitīti.

  DuckDuckPirms 25 dienām
 • Vajadzētu nopietni iesūdzēt tiesā par viltus ziņu izplatīšanu sakarā ar to ugandu

  Kārlis OzoliņšKārlis OzoliņšPirms 25 dienām
  • @girts vazolins Iesaku paklausīties jaunākās ziņas par to kas notiek Latvijā un pasaulē! lvworld.info/lift/XeWQso2ikWLLeBwfhpCjLg.html

   Veselības miljardierisVeselības miljardierisPirms 20 dienām
  • Nav jau kur iesudzet 😞

   girts vazolinsgirts vazolinsPirms 23 dienām
 • ....centos sūdīgi gulēt, nice un Like :))

  Juzis JuzītisJuzis JuzītisPirms 25 dienām
 • Uga Dumpis tulkojums uga-dumi-pis-ugandu

  IlzeIlzePirms 25 dienām
 • Tak vis ir skaidrs, Latvijā tā potēšana ja arī būtu tās potes vajadzīgā daudzumā, nav to gribētāju, bet Eiropa pieprasa un VOZ uzstāj, puikas kustaties, ja nē, naudu nedabūsiet! Latvija šodien bez Eiropas drukātiem erikiem ir pilnijgā dirsā! No turienes arī lien tie paveidi, un stulbie ierobežojumi!

  raivin73 raivin73raivin73 raivin73Pirms 25 dienām
 • Vakcīnas sapirktas no kurām atsakās ES blakus valstīs. Kāmēr nav atjēgušies vajag izšpricēt. 😂

  Normunds JakubaitisNormunds JakubaitisPirms 25 dienām
  • Vairāk nebūs jāpērk,valstis kuras atteicās no AstraZeneca,Latvijas valdība pieteikusies pirmā pa brīvu tās saņemt. :D

   Janka GaraisJanka GaraisPirms 21 dienas
  • Pirms 2020. gada nevienai mRNS tehnoloģiju platformai (zālēm vai vakcīnai) nekad nebija atļauts izmantot cilvēkus, un tādējādi pastāvēja nezināmu seku risks - gan īstermiņa, gan ilgtermiņa (piemēram, vēža šūnu augšanas veicināšana). 2020. gada koronavīrusu pandēmija radīja īpašu spiedienu, jo ātrāka mRNS vakcīnu ražošanas spēja padarīja tās pievilcīgas nacionālajām veselības organizācijām un izraisīja diskusijas par to, kādā veida mRNS vakcīnām būtu jāsaņem sākotnējā atļauja, tostarp ārkārtas lietošanas atļauja vai paplašināta piekļuves atļauja, pēc 8 nedēļu periods pēc pēdējiem izmēģinājumiem ar cilvēkiem. 2020. gada novembrī Pīters Hotess par jaunajām mRNA COVID-19 vakcīnām teica: "Es uztraucos par jauninājumiem uz praktiskuma rēķina", savukārt Mihals Linial teica: "Es to nelietošu uzreiz - iespējams, vismaz ne nākamo gadu", un "Mums ir jāgaida un jāpārliecinās, vai tas patiešām darbojas". Linials arī piebilda: "Klasisko vakcīnu izstrāde ir paredzēta 10 gadu laikā. Es nedomāju, ka pasaule var gaidīt klasisko vakcīnu". Tals Brošs, Samsona Asutas Asdodas slimnīcas infekcijas slimību nodaļas vadītājs, sacīja: "Notiek sacensības, lai iedzīvotāji tiktu vakcinēti, tāpēc mēs esam gatavi uzņemties lielāku risku", un "Mums būs drošības profils tikai noteiktam skaitam mēnešu, tāpēc, ja pēc diviem gadiem ir ilgtermiņa efekts, mēs to nevaram zināt," piebilstot "bet tad koronavīruss mums būtu vēl divus gadus". 2020. gada novembrī Washington Post ziņoja par vilcināšanos Amerikas Savienoto Valstu veselības aprūpes speciālistu vidū attiecībā uz jaunajām mRNS vakcīnām, atsaucoties uz aptaujām, kurās teikts, ka: "daži nevēlējās būt pirmajā kārtā, lai varētu gaidīt un pārliecināties, vai ir potenciālās blakusparādības", un ka "ārsti un medmāsas vēlas iegūt vairāk datu, pirms sāktu aizstāvēt vakcīnas, ar kurām izbeigtu pandēmiju".

   Jānis ResnaisJānis ResnaisPirms 25 dienām
 • 3:30 Teritorija plus mīnus? Uganda ir 4x lielāka nekā Latvija.

  Jānis BiteJānis BitePirms 25 dienām
  • Salīdzinoši uz Āfrikas lielumu, Uganda ir tikpat liela kā Latvija salīdzinoši uz Eiropas fona

   Žigimants KrēsliņšŽigimants KrēsliņšPirms 25 dienām
 • ;)

  Harijs PilmanisHarijs PilmanisPirms 25 dienām
 • Latvijā ir trusīša vīruss Raksturīga pelēkā krāsā un līp pie smadzenēm.

  edy meyedy meyPirms 25 dienām
 • Par Dumpja izglītību jāsāk ir šaubīties,, man te arī vienu pazīstamo (ar kuru tuvāk pazīstami) sabiedejis tā ka tas visu ir gatavs visas vakcīnas sapotet un baidās no savas ēnas Galvenais ka viņa muldēšanai nav zinātnisku pamatojomu!

  raimonds grinfeldsraimonds grinfeldsPirms 25 dienām
 • Varētu vēl pakistānas kovid paveidu izdomāt un pateikt ka to kebabos atrod

  MartinsMartinsPirms 25 dienām
  • @Sangeeta Iesaku paklausīties jaunākās ziņas par to kas notiek Latvijā un pasaulē! lvworld.info/lift/XeWQso2ikWLLeBwfhpCjLg.html

   Veselības miljardierisVeselības miljardierisPirms 20 dienām
  • 😆

   SangeetaSangeetaPirms 25 dienām
 • Opā

  Ivars MatisonsIvars MatisonsPirms 25 dienām
 • Baigi rēcīgi ka mediji cenšas ar visiem iespējamajiem paņēmieniem iebiedēt, bet visi cipari iet uz leju

  MartinsMartinsPirms 25 dienām
  • @Дикий_Кот_Б*я Iesaku paklausīties jaunākās ziņas par to kas notiek Latvijā un pasaulē! lvworld.info/lift/XeWQso2ikWLLeBwfhpCjLg.html

   Veselības miljardierisVeselības miljardierisPirms 20 dienām
  • Vīrusi bija, ir un būs. Jautājums ir kas un kā uz to pelna. Vai - modernais naudas taisīšanas mehānisms.

   edy meyedy meyPirms 25 dienām
  • Vecīt, tie cipari no dirsas izrauti (tauta jau sen kā par to ierēc)! Vīruss ir - nenoliedzu, bet viņš nav tik kaitīgs, kā tika uzpūsts, jo reti kuram vajag elpināšanas aparātu. Parasti nav garša, smarža, ir nogurums un 37.2'C temp.! Vienu brīdi internetā bija raksti, ka KNAB jau grib augšējos izdrāzt, no kurienes cipari un mirušie, bet - pazuda raksti, viss noklusa un skaitļi palika 2x lielāki 🤣🤣🤣!

   Дикий_Кот_Б*яДикий_Кот_Б*яPirms 25 dienām
 • Labs rīts :D

  viltnieksLVviltnieksLVPirms 25 dienām
  • Labrīt, nezināmais komentētāj!

   MartinsMartinsPirms 25 dienām
LVworld